وقایع 11 صفر

رخداد 11 صفر | حوادث یازدهم صفر

مناسبت های یازده صفر

تقویم شیعه

وقایع یازده صفر

 

وقایع 11 صفر

 

 

 

11 صفر
1 _ لیلة الهریر در جنگ صفّین

خاتمه ی جنگ صفّین نبرد «لیلة الهریر» در شب جمعه یازدهم ماه صفر سال 38 هـ بود.

در آن شب سپاه معاویه از شدّت سرما مانند سگ صدا می کردند، چون «هریر» به صدای سگ می گویند.

امیر المؤمنین علیه السلام ذوالفقار به دست و سوار بر اسبِ پیامبر صلّی الله علیه و آله شمشیر می زد و به هر شمشیری که می زد تکبیر می گفت و شجاعی را به خاک می افکند.

مقتولین به دست آن حضرت در آن شب بیش از 500 نفر نقل شده است، و تا صبح مشغول جنگ بودند به گونه ای که ذوالفقار چند مرتبه خمیده شد و آن بزرگوار با زانوی مبارک آن را راست نمودند.

در این جنگ جمعی از لشکر امیر المؤمنین علیه السلام به شهادت رسیدند، که از جمله آنها عمّار یاسر، اویس قرنی، هاشم مرقال، پسر هاشم، خزیمة بن ثابت، صفوان بن حذیفة و عبدالله بن بدیل با برادرش عبدالرّحمن بن بدیل، عبدالله بن حارث برادر مالک اشتر، که از خواصّ امیر المؤمنین علیه السلام بودند.

از لشکر معاویه جمع کثیری به درک واصل شدند، و این جنگ 14 ماه به طول انجامید. سر انجام با حیله عمرو عاص و نفاق عدّه ای مثل اشعث بن قیس کندی کار به حکمیّت کشید.

 

 

 منابع :
 
1. مستدرک سفینة البحار : ج 6، ص 294. و ... .
2. منتخب التواریخ : ص 166 ـ 163.