تماس با سایت ساماندهی

ارتباط با سایت ساماندهی |  شماره سایت ساماندهی

پشتیبانی سایت ساماندهی

تماس با سایت samandehi.ir

تماس با سایت

 

سایت ساماندهی

 

 

 

شماره تماس :

 

 

45268

 

 

 

 

داخلی های مورد نظر no

نشر دیجیتال

امور مربوط به نرم افزار 103-175-132
دبیرخانه ثبت نرم افزار 198
امور مربوط به موسسات 129-183

 

رسانه های همراه و هوشمند

نرم افزارهای تلفن همراه و سرویس های ارزش افزوده اپراتورها 184

رسانه های برخط

امور مربوط به ثبت سایت و کانال و صفحات شخصی 157
امور مربوط به اعطا و تمدید نشان ملی ثبت 189
امور مربوط به ثبت دامنه های خاص 142-135

حراست

کلیه امور حراست 118

بازرسی

 

امور مربوط به شکایات و گزارش پیرامون خدمات و محتوای دیجیتال 233
کارشناس امور مربوط به تعلیق و رفع تعلیق شامد و لوگوی ساماندهی و صندوق صوتی انتقادات و پیشنهادات 195-409

ارتباطات و مشارکت ها

کلیه امور ارتباطات 115-158-123-156

رویدادها و جشنواره ها

کلیه امور مربوط به جشنواره ها 415-107-407-408