شماره دیجی کالا

 

تلفن دیجی کالا

 

پشتیبانی دیجی کالا

 

دیجی کالا

 

 

 

 

شماره تماس

 

۶۱۹۳۰۰۰۰ - ۰۲۱